Oferta

,, Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo,

ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu i zdrowego odżywiania ,,

logo

2017

RABKA ZDRÓJ – ,, MORZE W GÓRACH ,,

ZAKOPANE – ZUBRZYCA GÓRNA – ŚWINOUJŚCIE – USTKA

Małgorzata Radwan – żywienie / pokarm dla ciała /

Certyfikat Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w zakresie:

,,Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych,,

DietaPro komputerowy program żywieniowy – licencja nr 1571E/05

 

Zbigniew Kuśnierz – wykłady i wędrówki górskie podyplomowe studia o kierunku:

Geriatria i opieka długoterminowa /2014/ oraz Żywienie w zdrowiu i chorobie /2015/

Psychogeriatria z elementami neuropsychologii – w trakcie studiów

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie

 

Janusz Wyrwalski – lekarz – pulmonolog, wykłady on-line

 

Czy możliwe jest biologiczne odmłodzenie organizmu?

,,Odmładzanie jest procesem długotrwałym, wymagającym cierpliwości i wytrwałości. Z dnia na dzień można się zestarzeć, ale nie odmłodzić. Nie odmłodniejesz, dopóki nie naprawisz szkód, które tak długo sobie wyrządzałeś, trzymając się złych nawyków zarówno żywieniowych, jak i myślowych oraz prowadząc taki, a nie inny tryb życia…,

tak pisał wiele lat temu dr Norman Walker.

W wędrówce po zdrowie dobrze jest mieć dobrych nauczycieli.  Jednym z takich nauczycieli na pewno jest lekarz, dr Norman Walker, który sam swoim przykładem dożywając w zdrowiu do 116 lat dał  światu przykład, że o zdrowie należy aktywnie dbać przez całe swoje życie.,,

 

Od czego rozpocząć ?

Myślę jednak, że od motywacji, która powinna być na tyle mocna aby podtrzymywała nas każdego dnia w wędrówce do pełni zdrowia. Wiemy nie od dziś, że największą motywacją w życiu jest być potrzebnym drugiemu człowiekowi. Nigdy nie chorować – pisze dr Jackson – to nie znaczy żyć wiecznie, lecz to znaczy zawsze czuć się dobrze, dopóki się żyje, to znaczy również, że żyje się przez wiele lat bez duchowych i cielesnych dolegliwości, aż do najpóźniejszego wieku zebraną mądrością i zdobytym doświadczeniem służy się ludzkości, jest się natchnieniem dla młodych, a dla rodziny, przyjaciół i bliźnich, nie ciężarem lecz błogosławieństwem….

Zatem poszukajmy  mocnej motywacji , każdy z nas szuka jej w sobie, jeżeli już jest, to zasadę wiedza – zrozumienie – działanie wspólnie wprowadzamy w życie.  Mózg zbiorowy funkcjonuje dużo lepiej i daje szybsze rezultaty. Pamiętajmy przy tym, że kiedy mówimy, powtarzamy to co wiemy, a kiedy czytamy i słuchamy, możemy się czegoś nauczyć.

Zatem otwórzmy nasze serca i rozum na nowe doświadczenia, posłuchajmy innych co chcą nam powiedzieć, a nade wszystko wsłuchajmy się we własny organizm. Na poprzednich warsztatach zdrowia, wprowadzaliśmy  nawyki zdrowego stylu życia, kładąc nacisk na zdrowe, pełnowartościowe żywienie, właściwe łączenie pokarmów tak by nie powodowało  nietolerancji pokarmowej oraz na aktywność ruchową. Te dwa elementy tj. właściwe odżywianie i ruch pozostają cały czas aktualne, są po prostu wpisane w naszą ludzką naturę.

A co nowego? Przecież nauka odkrywa ciągle przed człowiekiem nieznane nam dotąd zakamarki. Tym razem chciałbym aby na  warsztatach zdrowia przybliżyć znaczenie zaangażowania społecznego na rzecz drugiego człowieka w relacji do własnego zdrowia. Pomogą nam w tym znani lekarze, autorzy książek m.in. Dean Ornish – kardiochirurg, który jako pierwszy lekarz na świecie udowodnił w sposób naukowy cofanie się miażdżycy zmieniając u swoich pacjentów nawyki żywieniowe i zachęcił do wprowadzenia zdrowego stylu życia.

W swojej książce ,,Miłość i przetrwanie,, pisze o jeszcze innych czynniku mającym bardzo ważny wpływ na zdrowie człowieka, a mianowicie  o biologii altruizmu.

Drugim lekarzem, autorem książek z zakresu neurobiologii będzie David Amen, który pisze:

,,…Mózg potrzebuje tlenu, aby wytwarzać energię; bez niego elektrownie neuronów zwane mitochondriami nie wyprodukują dostatecznie dużo energii, żeby utrzymać mózg przy życiu. Ponieważ krew dostarcza do mózgu glukozę i tlen, nie może być żadnych przeszkód w jej dopływie, jeśli mózg ma pozostać zdrowy … Najlepsze źródło stymulacji mózgu to ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia umysłowe oraz więzi społeczne…,,.

Do wymienionych autorów dodajmy jeszcze polskie  lekarki, prof. Kingę Wiśniewską-Roszkowską, która wiele lat wcześniej odkryła prawdy,  zawarte m.in. w książce; “Medycyna w walce ze starością” oraz  dr Ewę Dąbrowską, która swoje doświadczenia przywracania zdrowia pacjentom opisała w książce ,,Ciało i ducha ratować żywieniem,,.

 

A teraz chciałbym dodać trochę o nowym miejscu, dlaczego Rabka ?

,,Morze w górach,, –  woda lecznicza, która wychodzi z głębi ziemi powstaje w specyficznych warunkach; w okolicznościach braku światła i powietrza, wysokiego ciśnienia i temperatury i nie jest możliwe laboratoryjne odtworzenie takiej wody. Solanka jest  ,,gotowym lekarstwem,,

Najważniejszym surowcem naturalnym stosowanym w leczeniu Uzdrowisku Rabka Zdrój są solanki jodowo-bromowe o stężeniach należących do najwyższych w Europie. Badania potwierdziły wyjątkowy skład chemiczny wód. Pierwszy zakład kąpielowy był otwarty w 1864 roku.

Woda lecznicza z ujęcia ,, Rabka 18 ,, zawiera m.in.  Lit /Li /-  8,32 mg w 1 dm.

,,Badania w Japonii przeprowadzone w 2011 roku wskazują na to, że występujący w wodzie w naturalnych stężeniach lit może zwiększać średnią życia ludzi.  Sole litu (np. węglan litu) są stosowane w psychiatrii jako stabilizatory nastroju,,. Wikipedia

Mineralne wody lecznicze tworzą unikalną linię Mineralnych Wód Leczniczych ze względu na zawartą w swym składzie odpowiednio dużą ilość dobrze przyswajalnego, naturalnego jodu.

Dziedzilla – 4,70 mg/l,  Hanna – 4,60 mg/l ,  Szczawa I  1,90 mg/l.

 

Rabka Zdrój –  leży na granicy dwóch pasm górskich; Gorców i Beskidu Wyspowego, u ujścia potoków Poniczanki i Słonki do rzeki Raby. Nad doliną górują Luboń Wielki (1022m n.p.m.) i Turbacz (1311m n.p.m.)

Uzdrowisko Rabka – miejscowość podgórska na wysokości 500 -600 m n.p.m., wyróżnia się specyficznym łagodnym mikroklimatem. Słabe wiatry, duże nasłonecznienie / 1800 g rocznie/ gwarantują suche powietrze i zapobiegają tworzeniu się mgieł.  Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe.

 

WARSZTATY ZDROWIA – RABKA ZDRÓJ – ,,MORZE W GÓRACH,,

Zima – wędrówki na nartach / 7-dniowe, 625zł, 10 dniowy 925zł/

( Komplety narciarskie do bezpłatnej dyspozycji Gości – szkolenie gratis !)

 03.01. – 10.01.2017                12.01. – 19.01.2017              23.01. – 30.01.2017

                  01.02. – 11.02.2017                12.02. – 22.02.2017              01.03. – 11.03.2017

 

WARSZTATY ZDROWIA – RABKA ZDRÓJ –  ,,MORZE W GÓRACH,,

Wiosna  /10 dniowe, 925 zł/

Wielkanoc

24.03. – 03.04.2017                     08.04. – 18.04.2017               20.04. – 30.04.2017

01.05. – 11.05.2017                12.05. –  22.05.2017

 

WARSZTATY ZDROWIA – RABKA ZDRÓJ – ,, MORZE W GÓRACH ,,

Lato / 10 dniowe, 945 zł/

20.06. – 30.06.2017                 01.07. – 11.07.2017               12.07. – 22.07.2017

23.07. – 02.08.2017                 03.08. – 13.08.2017               16.08. – 26.08.2017

 

WARSZTATY ZDROWIA – RABKA ZDRÓJ –  ,,MORZE W GÓRACH,,

Jesień / 10 dniowe, 925 zł/

31.08. – 10.09.2017                 15.09. – 25.09.2017                28.09. – 08.10.2017

10.10. – 20.10.2017                 05.11. – 15.11.2017                28.11. – 08.12.2017

 

ZUBRZYCA GÓRNA – ORAWA

31.08. – 10.09.2017  /10 dniowe, 900 zł/

 

ZAKOPANE /10 dniowy 975 zł/

04.05. – 14.05.2017             20.09. – 30.09.2017

 

                                  WARSZTATY ZDROWIA NAD MORZEM

 

                                                          USTKA

         29.08. – 08.09.2017 /10 dniowy, 945 zł/

ŚWINOUJŚCIE

29.05. – 08.06.2017 /10 dniowy, 975 zł /            09.06. – 19.06.2017  /10 dniowe 975 zł/

 

Liczy się każdy dzień a czas to… miłość

Zapraszamy !

tel. 607 870 790 oraz 695 147 879

e-mail: zbigniew.kusnierz@onet.eu      www.warsztatyzdrowia.pl