Warsztaty 2016 – Rabka-Zdrój – „MORZE W GÓRCH”

Od czego rozpocząć ?

Myślę jednak, że od motywacji, która powinna być na tyle mocna aby podtrzymywała nas każdego dnia w wędrówce do pełni zdrowia. Wiemy nie od dziś, że największą motywacją w życiu jest być potrzebnym drugiemu człowiekowi. ,, Nigdy nie chorować – pisze dr Jackson – to nie znaczy żyć wiecznie, lecz to znaczy zawsze czuć się dobrze, dopóki się żyje, to znaczy również, że żyje się przez wiele lat bez duchowych i cielesnych dolegliwości, aż do najpóźniejszego wieku zebraną mądrością i zdobytym doświadczeniem służy się ludzkości, jest się natchnieniem dla młodych, a dla rodziny, przyjaciół i bliźnich, nie ciężarem lecz błogosławieństwem…,,.

Zatem poszukajmy mocnej motywacji , każdy z nas szuka jej w sobie, jeżeli już jest, to zasadę wiedza – zrozumienie – działanie wspólnie wprowadzamy w życie. Mózg zbiorowy funkcjonuje dużo lepiej i daje szybsze rezultaty. Pamiętajmy przy tym, że kiedy mówimy, powtarzamy to co wiemy, a kiedy czytamy i słuchamy, możemy się czegoś nauczyć.

Zatem otwórzmy nasze serca i rozum na nowe doświadczenia, posłuchajmy innych co chcą nam powiedzieć, a nade wszystko wsłuchajmy się we własny organizm. Na poprzednich warsztatach zdrowia, wprowadzaliśmy nawyki zdrowego stylu życia, kładąc nacisk na zdrowe, pełnowartościowe żywienie, właściwe łączenie pokarmów tak by nie powodowało nietolerancji pokarmowej oraz na aktywność ruchową. Te dwa elementy tj. właściwe odżywianie i ruch pozostają cały czas aktualne, są po prostu wpisane w naszą ludzką naturę.

A co nowego ? Przecież nauka odkrywa ciągle przed człowiekiem nieznane nam dotąd zakamarki. Tym razem chciałbym aby na warsztatach zdrowia przybliżyć znaczenie zaangażowania społecznego na rzecz drugiego człowieka w relacji do własnego zdrowia. Pomogą nam w tym znani lekarze, autorzy książek m.in. Dean Ornish – kardiochirurg, który jako pierwszy lekarz na świecie udowodnił w sposób naukowy cofanie się miażdżycy zmieniając u swoich pacjentów nawyki żywieniowe i zachęcił do wprowadzenia zdrowego stylu życia.

W swojej książce ,, Miłość i przetrwanie,, pisze o jeszcze innych czynniku mającym bardzo ważny wpływ na zdrowie człowieka, a mianowicie o biologii altruizmu.

Drugim lekarzem, autorem książek z zakresu neurobiologii będzie David Amen, który pisze;

,, … Mózg potrzebuje tlenu, aby wytwarzać energię; bez niego elektrownie neuronów zwane mitochondriami nie wyprodukują dostatecznie dużo energii, żeby utrzymać mózg przy życiu. Ponieważ krew dostarcza do mózgu glukozę i tlen, nie może być żadnych przeszkód w jej dopływie, jeśli mózg ma pozostać zdrowy … Najlepsze źródło stymulacji mózgu to ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia umysłowe oraz więzi społeczne …,,.

Do wymienionych autorów dodajmy jeszcze polską lekarkę, prof. Kingę Wiśniewską-Roszkowską, która wiele lat wcześniej odkryła prawdy, zawarte m.in. w książce; ,, Medycyna w walce ze starością ,,.