WARSZTATY ZDROWIA Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w Uzdrowisku Rabka Zdrój 23.12–02.01.2016

,, Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo ale żadne lekarstwo nie może zastąpić ruchu i zdrowego odżywiania ,,

,, Morze w górach,, –  woda lecznicza, która wychodzi z głębi ziemi powstaje w specyficznych warunkach; w okolicznościach braku światła i powietrza, wysokiego ciśnienia i temperatury i nie jest możliwe laboratoryjne odtworzenie takiej wody.

 Solanka jest  ,, gotowym lekarstwem ,, Najważniejszym surowcem naturalnym stosowanym w leczeniu Uzdrowisku Rabka Zdrój są solanki jodowo-bromowe o stężeniach należących do najwyższych w Europie. Badania potwierdziły wyjątkowy skład chemiczny wód. Pierwszy zakład kąpielowy był otwarty w 1864 roku. Dla przykładu, porównajmy zawartość jodu Morza Martwego-16,6mg/kg, Bałtyku –1,6mg/kg a podziemnego morza w Rabce Zdrój – 20mg/kg.

Trochę o nowym miejscu

Rabka Zdrój –  leży na granicy dwóch pasm górskich; Gorców i Beskidu Wyspowego, u ujścia potoków Poniczanki i Słonki do rzeki Raby. Nad doliną górują Luboń Wielki (1022m n.p.m.) i Turbacz (1311m n.p.m.)

Uzdrowisko Rabka – miejscowość podgórska na wysokości 500 -600 m n.p.m., wyróżnia się specyficznym łagodnym mikroklimatem. Słabe wiatry, duże nasłonecznienie / 1800 g rocznie/ gwarantują suche powietrze i zapobiegają tworzeniu się mgieł.  Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe.

 

Kąpiel solankowa

 Działanie kąpieli solankowej polega na drażniącym wpływie soli wnikającej do naskórka oraz ujść gruczołów potowych. Dlatego kąpiel ta uelastycznia naskórek. Z drugiej strony jony chlorkowo-sodowe działają na receptory czuciowe i ruchowe w skórze powodując zmniejszenia pobudliwości nerwów

Seryjne stosowanie kąpieli solankowych wywołuje też działanie ogólne wyrażające się normalizacją ciśnienia krwi, zwiększeniem przemiany materii, rozluźnieniem mięśni i zmniejszeniem ogólnej pobudliwości nerwowej.

Kąpiele solankowe leczą alergie skórne i pokarmowe, wzmacniają odporność, zwiększają przemianę materii.

 

Zdrowe odżywianie; potrawy wigilijne nie tylko w ten wyjątkowy wieczór!

Stół szwedzki na śniadania i kolację daje w tym zakresie duże możliwości a obiady do wyboru; pełnowartościowy jarski lub warzywno-owocowy.

Program obejmuje;

 • Codzienne wędrówki z kijkami po Parku Zdrojowym w Rabce Zdrój – ścieżka zdrowia, stacje z przyrządami do ćwiczeń,
 • Wyjścia w góry, m.in.; Schronisko na Maciejowej, Luboń Wielki oraz spacery wokół Krzywonia
 • Zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia i zdrowych nawyków żywieniowych
 • Wieczór wigilijny z kolędami oraz wieczór Sylwestrowy
 • Wykład i seminarium nt. Walory lecznicze Uzdrowiska Rabka Zdrój poprowadzi lekarz balneolog

 

Prowadzenie żywienia przejmuje Małgorzata Radwan, która towarzyszy nam od samego początku na warsztatach zdrowia i  zadba o właściwy pokarm dla  ciała.

 Pani Małgorzata posiada Certyfikat Collegium Medicum UJ w Krakowie w zakresie;

,, Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych ,,

Koszt pobytu; 945zł /w cenie; zakwaterowania i wyżywienie, kolacja wigilijna, wieczór Sylwestrowy / dodatkowo płatne zabiegi wg zaleceń lekarza i cennika oraz  opłata klimatyczna – 3zł dziennie

Zakwaterowanie Sanatorium “Leśne Wzgórze”
pokoje 2 osobowe z łazienkami

Ul. Pasieczna 4.  34-700 Rabka Zdrój

 

Liczy się każdy dzień a czas to… miłość

Pobierz pełny 10-dniowy plan – RABKA ZDRÓJ KRYSIA 12 – 22.03.2016

Zapraszam  

Zbigniew Kuśnierz
e-mail; zbigniew.kusnierz@onet.eu
kom.607870790

 

 

 

 

Continue reading...

Działanie

Od czego rozpocząć ?

Myślę jednak, że od motywacji, która powinna być na tyle mocna aby podtrzymywała nas każdego dnia w wędrówce do pełni zdrowia. Wiemy nie od dziś, że największą motywacją w życiu jest być potrzebnym drugiemu człowiekowi. ,, Nigdy nie chorować – pisze dr Jackson – to nie znaczy żyć wiecznie, lecz to znaczy zawsze czuć się dobrze, dopóki się żyje, to znaczy również, że żyje się przez wiele lat bez duchowych i cielesnych dolegliwości, aż do najpóźniejszego wieku zebraną mądrością i zdobytym doświadczeniem służy się ludzkości, jest się natchnieniem dla młodych, a dla rodziny, przyjaciół i bliźnich, nie ciężarem lecz błogosławieństwem…,,.

201305201599Zatem poszukajmy mocnej motywacji , każdy z nas szuka jej w sobie, jeżeli już jest, to zasadę wiedza – zrozumienie – działanie wspólnie wprowadzamy w życie. Mózg zbiorowy funkcjonuje dużo lepiej i daje szybsze rezultaty. Pamiętajmy przy tym, że kiedy mówimy, powtarzamy to co wiemy, a kiedy czytamy i słuchamy, możemy się czegoś nauczyć.

Zatem otwórzmy nasze serca i rozum na nowe doświadczenia, posłuchajmy innych co chcą nam powiedzieć, a nade wszystko wsłuchajmy się we własny organizm. Na poprzednich warsztatach zdrowia, wprowadzaliśmy nawyki zdrowego stylu życia, kładąc nacisk na zdrowe, pełnowartościowe żywienie, właściwe łączenie pokarmów tak by nie powodowało nietolerancji pokarmowej oraz na aktywność ruchową. Te dwa elementy tj. właściwe odżywianie i ruch pozostają cały czas aktualne, są po prostu wpisane w naszą ludzką naturę.

A co nowego ? Przecież nauka odkrywa ciągle przed człowiekiem nieznane nam dotąd zakamarki. Tym razem chciałbym aby na warsztatach zdrowia przybliżyć znaczenie zaangażowania społecznego na rzecz drugiego człowieka w relacji do własnego zdrowia. Pomogą nam w tym znani lekarze, autorzy książek m.in. Dean Ornish – kardiochirurg, który jako pierwszy lekarz na świecie udowodnił w sposób naukowy cofanie się miażdżycy zmieniając u swoich pacjentów nawyki żywieniowe i zachęcił do wprowadzenia zdrowego stylu życia.

W swojej książce ,, Miłość i przetrwanie,, pisze o jeszcze innych czynniku mającym bardzo ważny wpływ na zdrowie człowieka, a mianowicie o biologii altruizmu.

Drugim lekarzem, autorem książek z zakresu neurobiologii będzie David Amen, który pisze;

,, … Mózg potrzebuje tlenu, aby wytwarzać energię; bez niego elektrownie neuronów zwane mitochondriami nie wyprodukują dostatecznie dużo energii, żeby utrzymać mózg przy życiu. Ponieważ krew dostarcza do mózgu glukozę i tlen, nie może być żadnych przeszkód w jej dopływie, jeśli mózg ma pozostać zdrowy … Najlepsze źródło stymulacji mózgu to ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia umysłowe oraz więzi społeczne …,,.

Do wymienionych autorów dodajmy jeszcze polską lekarkę,

prof. Kingę Wiśniewską-Roszkowską, która wiele lat wcześniej odkryła prawdy, zawarte m.in. w książce; ,, Medycyna w walce ze starością ,,.

Przepisy Małgorzaty

Continue reading...

Wiedza

WARSZTATY ZDROWIA

Czy techniczne określenie: „warsztaty” pasuje do pojęcia zdrowia? Mamy nadzieję przekonać wszystkich, że tak.

Zwykle traktujemy zdrowie, jako nieobecność choroby, brak dolegliwości, lecz tego typu podejście powoduje, że nie rozumiemy c z y m j e s t zdrowie i jak go traktować. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako:

 • Dobrostan fizyczny – stan w którym odczuwamy nasze ciało jako sprawnie działające i przynoszące nam wiele przyjemnych odczuć
 • Dobrostan psychiczny – stan w którym postrzegamy nasz umysł, jako sprawnie działający, a nasze życie emocjonalne jest barwne, ale zrównoważone

3) Dobrostan społeczny – stan w którym czujemy się dobrze w otoczeniu innych ludzi, jesteśmy spełnieni zawodowo i towarzysko.

Jak widać z powyższej definicji celem życia człowieka jest dążenie do realizacji pełni swoich możliwości. Aby to było możliwe musimy odkryć, co i w jakim stopniu od nas zależy. Badania mające na celu odkrycie jakie czynniki najbardziej wpływają na nasze zdrowie nie pozostawiają złudzeń.

 • 53% czynników wpływających na zdrowie, to styl życia.
 • 21% – środowisko, w którym żyjemy.
 • 16% – cechy wrodzone.
 • 10% – jakość opieki zdrowotnej.

Powyższe zestawienie wyraźnie wskazuje, że nie lekarz, ani pielęgniarka (osoby zwykle kojarzone ze zdrowiem)ale MY SAMI mamy największy wpływ na swoje zdrowie.

Aby jednak ten wpływ był najbardziej adekwatny powinniśmy posiadać właściwy zasób wiedzy dotyczący zachowań prozdrowotnych.

Najbardziej istotna informacją o naszym organizmie jest fakt, że ciało człowieka jest systemem samoregulującym się. O ile nasza wola nie stoi w sprzeczności z wewnętrznymi mechanizmami powinniśmy dożyć około 120 lat w pełnym zdrowiu. Jednak liczne błędy, które popełniamy zaburzają te regulacje w takim stopniu, że powstają objawy choroby. Wystarczy zatem organizmowi „nie przeszkadzać”, aby stopniowo wrócił do normy. Co najważniejsze nigdy nie jest za późno na taki krok!

Spośród różnego rodzaju błędów popełnianych przez nas wobec samych siebie wyróżniamy 3 główne grupy czynników:

 • Błędy żywieniowe
 • Błędy dotyczące trybu życia
 • Błędy dotyczące psychiki

 

 1. BŁĘDY ŻYWIENIOWE

Są to najczęstsze błędy popełniane przez człowieka. Sytuację komplikuje ponadto fakt, że żywność jest wprowadzana do organizmu systematycznie i w stosunkowo dużych ilościach. W tej kategorii występują 2 główne rodzaje błędów: ilościowe i jakościowe.

 1. Błędy ilościowe

Najczęstszym błędem żywieniowym ludzi jest nadmierna kaloryczności pokarmów. Powoduje ona iż wewnętrzne przetwórnie pokarmu na energię – zwane mitochondriami „ nie nadążają” z przetwarzaniem żywności, co w efekcie daje, paradoksalnie – mniejszą ilość energii i wzrost produkcji „odpadów” , którymi są wolne rodniki tlenowe. To właśnie one są odpowiedzialne za szybsze, „niepomyślne” starzenie się organizmu, oraz uszkodzenia komórek i tkanek. Ponadto nadmierna kaloryczność pokarmów powoduje tworzenie nieprawidłowych „zapasów”, kierowanie torów przemiany materii na wadliwe szlaki, dając w ten sposób początek wielu chorobom przewlekłych.

Walczmy z mitem mówiącym – „jedz, będziesz silniejszy” ! To przekonanie nie mające nic wspólnego z prawdą, wiodące do zupełnie odwrotnych skutków. Badania dotyczące przyczyn długowieczności, oraz dobrego zdrowia, na pierwszym miejscu wymieniają biodynamiczne odżywianie się – wystarczające do zabezpieczenia potrzeb, zapewniające dowóz witamin i innych składników, których organizm nie potrafi syntetyzować samodzielnie. Za najbardziej cennym nawyk w tym zakresie badacze uważają – okresowy post.

 1. Błędy jakościowe

Błędy jakościowe to przede wszystkim niewłaściwa struktura posiłków. W tym obszarze również istnieje wiele szkodliwych mitów ukształtowanych przez okresy w historii, w których brakowało różnych składników pokarmowych. Do skutków tych mitów należą:

 1. Nadmiar białka w diecie – prowadzący do alergizacji organizmu, jego zakwaszeniu i otępiającym działaniu na mózg.
 2. Nadmiar tłuszczów zwierzęcych, połączony z niedoborem kwasów omega pochodzących głównie z ryb lub niektórych roślin oleistych, powodujący nie tylko otyłość i miażdżycę, ale także zaburzenia pracy mózgu i osłabienie odporności
 3. Nadmiar cukrów prostych w diecie prowadzący do nietolerancji glukozy i cukrzycy
 4. Niedobór węglowodanów złożonych, otoczek ziaren zbóż, prowadzący do nadmiernego apetytu i niedoboru witamin i elektrolitów
 5. Stosowanie żywności wysoko przetworzonej, nie pasującej do naszego metabolizmu
 6. Spożywanie żywności zanieczyszczonej, szczególnie spleśniałej powodującej powstawanie nowotworów.

 

Istotnym błędem z pogranicza żywienia i zachowania jest traktowanie jedzenia jako zastępczej psychoterapii, jako systemu nagradzania lub karania siebie, bądź wręcz – jako życiowego celu.

 1. BŁĘDY W STYLU ŻYCIA

Najczęstszym zaburzeniem stylu życia, mającym największy wpływ na zdrowie jest niedobór ruchu.

Ruch jest czynnikiem wpływającym nie tylko na mięśnie, kości i stawy, ma znaczenie w funkcjonowaniu całego organizmu. Mięśnie szkieletowe są niezbędne do właściwego powrotu krwi żylnej do serca. Ich prawidłowa praca ułatwia spalanie nadmiaru tłuszczów, które trwa nawet w trakcie spoczynku po wysiłku. Ruch na świeżym powietrzu rozwija układ oddechowy, kontakt ze zmiennymi czynnikami pogodowymi wzmacnia odporność organizmu, hartuje psychikę. Odpowiednio dawkowany ruch zapobiega rozwojowi chorób metabolicznych w tym cukrzycy i chorobom serca.

III BŁĘDY DOTYCZĄCE PSYCHIKI

Wśród mieszkańców Polski ciągle panuje błędne przekonanie, ze sfera umysłu, emocji i duchowości nie powinna podlegać żadnym działaniom. Jednak umysł wymaga takich samych zabiegów pielęgnacyjnych, jak ciało. Wszyscy pragną aby ich mózg sprawnie pracował, wykazując się dobrą pamięcią, sprawnymi procesami kojarzeniowymi, dobrym refleksem i odpowiednią szybkością reakcji. Warunkuje to zachowanie dobrej opinii w miejscu pracy, utrzymaniu dobrej pozycji w „wyścigu” o podstawowe dobra ekonomiczne.

Jednocześnie tęsknimy za spokojem ducha, potrzebujemy zrównoważenia emocjonalnego, umiejętności wyciszania. Marzymy za zasypianiem po dotknięciu poduszki, nieprzerwanym mocnym snem.

Wszystko to jest możliwe po wprowadzeniu w życie zdrowego treningu intelektualnego naprzemiennie z ćwiczeniami wyciszająco-tonizujacymi.

Jeszcze do niedawna sądzono że układ nerwowy nie podlega odnowie, wręcz przeciwnie, z wiekiem ulega stałej degeneracji. To szkodliwe założenie jest przyczyną biernej postawy wobec możliwości usprawniania i regulowania jego pracy. Współczesne badania wyraźnie wykazują, że nawet osoby chore na przewlekłe zwyrodniające schorzenia układu nerwowego, pod wpływem ćwiczeń mogą odzyskać część dawnych funkcji. Tym bardziej więc osobom zdrowym powinno zależeć na nieustannej stymulacji pracy mózgu.

Do treningu funkcji intelektualnych najlepiej nadają się gry, szczególnie strategiczne, w połączeniu z kontaktem z innymi ludźmi pozwalają jednocześnie na utrzymanie dobrych relacji do końca życia. Zapobiega to typowej dla wieku starczego depresji.

Praca z emocjami powinna polegać na słuchaniu wyciszającej muzyki, spacerach, szczególnie przed snem. Kontakt z naturą samoistnie tonizuje emocje – uspokaja, jednocześnie podwyższając poziom energii.

Właściwe traktowanie swojej psychiki pozwala uniknąć problemów nie tylko z duchem, ale także z chorobami somatycznymi. Niektórzy naukowcy uważają, ze początek każdej choroby jest związany z nieumiejętnością reagowania na przeżycia natury psychicznej, emocjonalnej. Jak dotąd najlepiej jest poznany wpływ psychiki na przewlekłe choroby układu pokarmowego, astmę oraz choroby serca. Udowodniony jest negatywny wpływ przewlekłego stresu na odporność, powodujący częste infekcje i skłonność do powstawania nowotworów.

Z powyższego zarysu przyczyn problemów związanych z utrzymaniem zdrowia widzimy wyraźnie, że pojęcie warsztatu, w odniesieniu do problematyki zdrowotnej jest w pełni uzasadnione.

Musimy się przyznać przed nami samymi, że do tej pory lepiej traktowaliśmy swoje mieszkania i samochody niż swój organizm.

Opieki zdrowotnej domagaliśmy się od służby zdrowia i najbliższych, zamiast samodzielnie wypracować właściwe dla siebie wzorce.

Przekonawszy się jednak, że nasze zdrowie jest w naszych rękach, możemy podjąć działania zmierzające do poprawy sytuacji.

 • Po pierwsze: poprzez nabycie właściwej wiedzy dotyczącej zjawisk życiowych i właściwych postaw sprzyjających dobremu funkcjonowaniu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • Po drugie: przez zdobicie się na wypróbowanie i wdrażanie właściwych dla naszego organizmu sposobów funkcjonowanie
 • Po trzecie: na ukształtowanie stałej postawy – cieszenia się życiem, pozwalającej na korzystanie z niego „pełnymi garściami”

 

lek. med. Janusz Wyrwalski

 

 ksiazki1 ksiazki2ksiazki3

Continue reading...

Warsztaty 2016 – Rabka-Zdrój – „MORZE W GÓRCH”

Od czego rozpocząć ?

Myślę jednak, że od motywacji, która powinna być na tyle mocna aby podtrzymywała nas każdego dnia w wędrówce do pełni zdrowia. Wiemy nie od dziś, że największą motywacją w życiu jest być potrzebnym drugiemu człowiekowi. ,, Nigdy nie chorować – pisze dr Jackson – to nie znaczy żyć wiecznie, lecz to znaczy zawsze czuć się dobrze, dopóki się żyje, to znaczy również, że żyje się przez wiele lat bez duchowych i cielesnych dolegliwości, aż do najpóźniejszego wieku zebraną mądrością i zdobytym doświadczeniem służy się ludzkości, jest się natchnieniem dla młodych, a dla rodziny, przyjaciół i bliźnich, nie ciężarem lecz błogosławieństwem…,,.

Zatem poszukajmy mocnej motywacji , każdy z nas szuka jej w sobie, jeżeli już jest, to zasadę wiedza – zrozumienie – działanie wspólnie wprowadzamy w życie. Mózg zbiorowy funkcjonuje dużo lepiej i daje szybsze rezultaty. Pamiętajmy przy tym, że kiedy mówimy, powtarzamy to co wiemy, a kiedy czytamy i słuchamy, możemy się czegoś nauczyć.

Zatem otwórzmy nasze serca i rozum na nowe doświadczenia, posłuchajmy innych co chcą nam powiedzieć, a nade wszystko wsłuchajmy się we własny organizm. Na poprzednich warsztatach zdrowia, wprowadzaliśmy nawyki zdrowego stylu życia, kładąc nacisk na zdrowe, pełnowartościowe żywienie, właściwe łączenie pokarmów tak by nie powodowało nietolerancji pokarmowej oraz na aktywność ruchową. Te dwa elementy tj. właściwe odżywianie i ruch pozostają cały czas aktualne, są po prostu wpisane w naszą ludzką naturę.

A co nowego ? Przecież nauka odkrywa ciągle przed człowiekiem nieznane nam dotąd zakamarki. Tym razem chciałbym aby na warsztatach zdrowia przybliżyć znaczenie zaangażowania społecznego na rzecz drugiego człowieka w relacji do własnego zdrowia. Pomogą nam w tym znani lekarze, autorzy książek m.in. Dean Ornish – kardiochirurg, który jako pierwszy lekarz na świecie udowodnił w sposób naukowy cofanie się miażdżycy zmieniając u swoich pacjentów nawyki żywieniowe i zachęcił do wprowadzenia zdrowego stylu życia.

W swojej książce ,, Miłość i przetrwanie,, pisze o jeszcze innych czynniku mającym bardzo ważny wpływ na zdrowie człowieka, a mianowicie o biologii altruizmu.

Drugim lekarzem, autorem książek z zakresu neurobiologii będzie David Amen, który pisze;

,, … Mózg potrzebuje tlenu, aby wytwarzać energię; bez niego elektrownie neuronów zwane mitochondriami nie wyprodukują dostatecznie dużo energii, żeby utrzymać mózg przy życiu. Ponieważ krew dostarcza do mózgu glukozę i tlen, nie może być żadnych przeszkód w jej dopływie, jeśli mózg ma pozostać zdrowy … Najlepsze źródło stymulacji mózgu to ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia umysłowe oraz więzi społeczne …,,.

Do wymienionych autorów dodajmy jeszcze polską lekarkę, prof. Kingę Wiśniewską-Roszkowską, która wiele lat wcześniej odkryła prawdy, zawarte m.in. w książce; ,, Medycyna w walce ze starością ,,.

Continue reading...

WARSZTATY ZDROWIA

,, Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo,

ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu i zdrowego odżywiania ,,

logo

2016

 

RABKA ZDRÓJ – ,, MORZE W GÓRACH ,,

 

Małgorzata Radwan – żywienie / pokarm dla ciała /

Certyfikat Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w zakresie;

,, Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych ,,

 

Zbigniew Kuśnierz – wykłady i wędrówki górskie

podyplomowe studia o kierunku; Geriatria i opieka długoterminowa

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Janusz Wyrwalski – lekarz – pulmonolog, wykłady on-line

 

Czy możliwe jest biologiczne odmłodzenie organizmu ?

 

,,Odmładzanie jest procesem długotrwałym, wymagającym cierpliwości i wytrwałości. Z dnia na dzień można się zestarzeć, ale nie odmłodzić. Nie odmłodniejesz, dopóki nie naprawisz szkód, które tak długo sobie wyrządzałeś, trzymając się złych nawyków zarówno żywieniowych, jak i myślowych oraz prowadząc taki, a nie inny tryb życia …,,

tak pisał wiele lat temu dr Norman Walker.

W wędrówce po zdrowie dobrze jest mieć dobrych nauczycieli. Jednym z takich nauczycieli na pewno jest lekarz, dr Norman Walker, który sam swoim przykładem dożywając w zdrowiu do 116 lat dał światu przykład, że o zdrowie należy aktywnie dbać przez całe swoje życie. ,,

 

Od czego rozpocząć ?

 

Myślę jednak, że od motywacji, która powinna być na tyle mocna aby podtrzymywała nas każdego dnia w wędrówce do pełni zdrowia. Wiemy nie od dziś, że największą motywacją w życiu jest być potrzebnym drugiemu człowiekowi. ,, Nigdy nie chorować – pisze dr Jackson – to nie znaczy żyć wiecznie, lecz to znaczy zawsze czuć się dobrze, dopóki się żyje, to znaczy również, że żyje się przez wiele lat bez duchowych i cielesnych dolegliwości, aż do najpóźniejszego wieku zebraną mądrością i zdobytym doświadczeniem służy się ludzkości, jest się natchnieniem dla młodych, a dla rodziny, przyjaciół i bliźnich, nie ciężarem lecz błogosławieństwem…,,.

Zatem poszukajmy mocnej motywacji , każdy z nas szuka jej w sobie, jeżeli już jest, to zasadę wiedza – zrozumienie – działanie wspólnie wprowadzamy w życie. Mózg zbiorowy funkcjonuje dużo lepiej i daje szybsze rezultaty. Pamiętajmy przy tym, że kiedy mówimy, powtarzamy to co wiemy, a kiedy czytamy i słuchamy, możemy się czegoś nauczyć.

Zatem otwórzmy nasze serca i rozum na nowe doświadczenia, posłuchajmy innych co chcą nam powiedzieć, a nade wszystko wsłuchajmy się we własny organizm. Na poprzednich warsztatach zdrowia, wprowadzaliśmy nawyki zdrowego stylu życia, kładąc nacisk na zdrowe, pełnowartościowe żywienie, właściwe łączenie pokarmów tak by nie powodowało nietolerancji pokarmowej oraz na aktywność ruchową. Te dwa elementy tj. właściwe odżywianie i ruch pozostają cały czas aktualne, są po prostu wpisane w naszą ludzką naturę.

A co nowego ? Przecież nauka odkrywa ciągle przed człowiekiem nieznane nam dotąd zakamarki. Tym razem chciałbym aby na warsztatach zdrowia przybliżyć znaczenie zaangażowania społecznego na rzecz drugiego człowieka w relacji do własnego zdrowia. Pomogą nam w tym znani lekarze, autorzy książek m.in. Dean Ornish – kardiochirurg, który jako pierwszy lekarz na świecie udowodnił w sposób naukowy cofanie się miażdżycy zmieniając u swoich pacjentów nawyki żywieniowe i zachęcił do wprowadzenia zdrowego stylu życia.

W swojej książce ,, Miłość i przetrwanie,, pisze o jeszcze innych czynniku mającym bardzo ważny wpływ na zdrowie człowieka, a mianowicie o biologii altruizmu.

Drugim lekarzem, autorem książek z zakresu neurobiologii będzie David Amen, który pisze;

,, … Mózg potrzebuje tlenu, aby wytwarzać energię; bez niego elektrownie neuronów zwane mitochondriami nie wyprodukują dostatecznie dużo energii, żeby utrzymać mózg przy życiu. Ponieważ krew dostarcza do mózgu glukozę i tlen, nie może być żadnych przeszkód w jej dopływie, jeśli mózg ma pozostać zdrowy … Najlepsze źródło stymulacji mózgu to ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia umysłowe oraz więzi społeczne …,,.

Do wymienionych autorów dodajmy jeszcze polską lekarkę,

prof. Kingę Wiśniewską-Roszkowską, która wiele lat wcześniej odkryła prawdy, zawarte m.in. w książce; ,, Medycyna w walce ze starością ,,.

Tyle wprowadzenia do warsztatów zdrowia.

 

A teraz chciałbym dodać trochę o nowym miejscu, dlaczego Rabka ?

 

,, Morze w górach,, – woda lecznicza, która wychodzi z głębi ziemi powstaje w specyficznych warunkach; w okolicznościach braku światła i powietrza, wysokiego ciśnienia i temperatury i nie jest możliwe laboratoryjne odtworzenie takiej wody. Solanka jest ,, gotowym lekarstwem ,,

Najważniejszym surowcem naturalnym stosowanym w leczeniu Uzdrowisku Rabka Zdrój są solanki jodowo-bromowe o stężeniach należących do najwyższych w Europie. Badania potwierdziły wyjątkowy skład chemiczny wód. Pierwszy zakład kąpielowy był otwarty w 1864 roku. Solanka to woda, która zawiera powyżej 15 gram soli w litrze.

.Rabka Zdrój – leży na granicy dwóch pasm górskich; Gorców i Beskidu Wyspowego, u ujścia potoków Poniczanki i Słonki do rzeki Raby. Nad doliną górują Luboń Wielki (1022m n.p.m.) i Turbacz (1311m n.p.m.)

Uzdrowisko Rabka – miejscowość podgórska na wysokości 500 -600 m n.p.m., wyróżnia się specyficznym łagodnym mikroklimatem. Słabe wiatry, duże nasłonecznienie / 1800 g rocznie/ gwarantują suche powietrze i zapobiegają tworzeniu się mgieł. Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Zdrowe odżywianie;

Znamy to już z wcześniejszych pobytów na warsztatach zdrowia, przypomnę;

Stół szwedzki na śniadania i kolację daje w tym zakresie duże możliwości a obiady do wyboru; pełnowartościowy jarski lub warzywno-owocowy,

Dzień jak zwykle zaczynać będziemy od wypicia soku z marchwi i jabłka a na ciepło zakwas buraczany.

 

WARSZTATY ZDROWIA – ,, MORZE W GÓRACH ,,

Zima – wędrówki na nartach / 7-dniowe, 625zł /

( Komplety narciarskie do bezpłatnej dyspozycji Gości – szkolenie gratis !)

03.01. – 10.01.2016                14.01. – 21.01.2016              23.01. – 30.01.2016

02.02. – 09.02.2016               12.02. – 19.02.2016               20.02. – 27.02.2016

 

WARSZTATY ZDROWIA – ,, MORZE W GÓRACH ,,

Wiosna /10 dniowe, 895zł/

Wielkanoc

12.03. – 22.03.2016                 24.03. – 03.04.2016                 07.04. – 17.04.2016

20.04. – 30.04.2016                 04.05. – 14.05.2016               15.05. – 25.05.2016

 

WARSZTATY ZDROWIA – ,, MORZE W GÓRACH ,,

Lato / 10 dniowe, 925zł/

16.06. – 26.06.2016                 28.06. – 08.07.2016               10.07. – 20.07.2016

22.07. – 01.08.2016                03.08. – 13.08.2016               16.08. – 26.08.2016

 

WARSZTATY ZDROWIA – ,, MORZE W GÓRACH ,,

Jesień / 10 dniowe, 895zł/

31.08. – 10.09.2016                 15.09. – 25.09.2016               28.09. – 08.10.2016

10.10. – 20.10.2016                05.11. – 15.11.2016               28.11. – 08.12.2016

ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY / 10 dniowy, 975zł/

23.12. – 02.01.2017

 

WARSZTATY ZDROWIA – MAD MORZEM – ŚWINOUJŚCIE

27.05. – 03.06.2015 / 7 dniowy, 655zł/       04.06. – 14.06.2016 /10 dniowe, 945zł /

 

 

Uwaga; robimy sobie ,, odpoczynek fizjologiczny ,, od białka zwierzęcego i słodyczy !

Prowadzenie żywienia przejmuje Małgorzata Radwan, która towarzyszy nam od samego początku na warsztatach zdrowia i zadba o właściwy pokarm dla ciała.

 

 

Leśniczówka ,, Police ,,

34-484 Zubrzyca Górna 399.   tel. 607870790

                                              e-mail; zbigniew.kusnierz@onet.eu      www. baltic.oferuje.pl

 

 

Liczy się każdy dzień a czas to… miłość

Zapraszamy !

 

 

Continue reading...